Komunikaty

Informujemy działkowców, że do 15 każdego miesiąca należy regulować opłaty za zużyty prąd w poprzednim miesiącu. Opłaty można wpłacać na konto bankowe nr 58 85910007 0020 0000 3867 0001 . W opisie przelewu prosimy wpisać nr działki oraz tutył płatności.